You are here: Main » WikiUsers » LePhuong

Lê Phương

Thanh xuân của tôi chỉ dành thời gian cho bóng đá trực tuyến, nhất vẫn là xem trực tiếp bóng đá Ngoac.tv HD các giải đấu lớn như ngoại hạng Anh, World Cup,... đã đem lại rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ bóng đá online, niềm vui mà tôi mong đợi nhất là khi các cầu thủ yêu thích của tôi cùng đồng đội ghi được bàn thắng. Website: https://ngoac.tv/ Địa chỉ: 15 Sài Đồng, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội Social: https://twitter.com/leuyenphuong991 Phone: 0333850442 Hastag: #bongda #ngoactv #Ngoac_TV
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Wkhelp? Send feedback