You are here: Main » WikiUsers » NguyễnMinhNgọc

Nguyễn Minh Ngọc

Tên tôi là Nguyễn Minh Ngọc, hiện tôi đang làm trưởng ban kĩ thuật truyền dẫn phát sóng tại Ngoac TV chuyên cung cấp các đường truyền video, k+ HD các giải đấu bóng đá mới nhất và liên tục. Mục tiêu của tôi là đưa Ngoac.TV được phát sóng trực tiếp mang tầm cỡ thế giới ai cũng có thể xem miễn phí. Địa chỉ: 74 Lê Trọng Tấn, Hà Nội Website: https://ngoac.tv/ SĐT: 0338239076 Email: ngocminhtv87@gmail.com Social link: https://www.linkedin.com/in/nguy%E1
•85n-minhng%E1
•8Dc-781551186/ https://twitter.com/ngocminhtv87 https://about.me/ngocminhtv87 https://www.pinterest.com/ngocminhtv87/ https://ngocminhtv87.tumblr.com/ https://www.flickr.com/people/ngocminhtv87/ https://www.behance.net/ngcnguynminh https://www.blogger.com/profile/12628224641501513196 https://profiles.wordpress.org/ngocminhtv87/ https://www.instapaper.com/p/7097977 https://medium.com/@ngocminhtv87 https://www.reddit.com/user/ngocminhtv87 https://getpocket.com/@ngocminhtv87 https://gab.com/ngocminhtv87 http://www.hi5.com/ngocminhtv87 https://www.goodreads.com/user/show/96999414-nguy-n-minh https://500px.com/ngocminhtv87 https://dribbble.com/ngocminhtv87 Hastag: #tructiepbongda #bongdatructuyen #bongda #ngoacTV #nguyenminhngoc #sport #thethao
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Wkhelp? Send feedback