You are here: Main » WikiUsers » LeThanhCong

Le Thanh Cong

Xin chào, tôi là Lê Thành Công sinh ngày 05/10/1980, Chuyên gia về kính cường lực đã có 10 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực về các loại kính cường lực hiện đại nhất trên thế giới. Hiện tôi đang là CEO công tác tại Công ty Cổ phần nội thất Lê Gia với mục tiêu phát triển đem đến những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất cho người sử dụng Việt Nam và bạn bè quốc tế. Sở thích của tôi là bơi lội, cầu lông và bóng chuyền và những môn thể thao khác. Liên hệ với tôi qua: Địa chỉ: 351 Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội Website: https://kinhcuongluclegia.vn/ Điện thoại: 0962.316.000 Email: legiaglass@gmail.com Social: https://twitter.com/lethanhcong352 Hastag: #lethanhcong #kinhcuongluclegia , #cuakinhcuongluc , #legia , #cauthangkinh , #sankinhcuongluc, #vachtamkinh, #phongtamkinhtamkinh
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Wkhelp? Send feedback